בן יהודה 2, ירושלים  טלפון: 1886526-20, 6362426-20   פקס: 1243326-20
הלל 23, ירושלים  טל': 1361426-20